CERTIFICERET TRANSLATØR OG TOLK METTE DAVIES

Pr. 1. november 2021 er jeg indtrådt som partner i translatørfællesskabet Alpha-Lingua og henviser til www.alpha-lingua.dk

Jeg kan kontaktes på min nye e-mailadresse davies@alpha-lingua.dk
CERTIFIED TRANSLATOR AND INTERPRETER METTE DAVIES

As from 1 November 2021 I have joined the Alpha-Lingua translators' community as a partner. For more information, please go to www.alpha-lingua.dk

Please contact me at my new email address davies@alpha-lingua.dk